مقاله : ايمني و بهداشت كار در سازمانها

مقاله ايمني و بهداشت كار در سازمانها در 6 صفحه با فرمت وردبسیار مفید و حیاتی برای مدیران کل و میانی سازمانها و کارخانجات است. در مقدمه این مقاله می خوانیم: ايمنمقاله : ايمني و بهداشت كار در سازمانها |464854|oeh168905|مقالات مدیریت , دانلود مقاله مدیریت , ایمنی و بهداشت کار در سازمانها , مقاله ایمنی و بهداشت کار در سازمانها
در حال حاظر شما فایل با عنوان مقاله : ايمني و بهداشت كار در سازمانها را دنبال می کنید .

مقاله ايمني و بهداشت كار در سازمانها در 6 صفحه با فرمت وردبسیار مفید و حیاتی برای مدیران کل و میانی سازمانها و کارخانجات است. در مقدمه این مقاله می خوانیم:

ايمني و بهداشت كار در سازمانها

ايمني و بهداشت كار با شرايط فيزيو لوژيكي واجتماعي - رواني نيروي كار كه ازمحيط كار نتيجه ميدهد ارتباط دارد. اگر سازمان تدابير امنيتي و بهداشتي درستي اتخاذ كند، افراد كمتري دچار صدمات جسمي يا اجتماعي - رواني خواهند شد. بيماريهاي متداول جسمي ناشي از كار شامل نارساييهاي قلبي، انواع سرطان، و از دست دادن اندامها يا حتي زندگي است. ساير بيماريهاي ناشي از كار عبارتند از بيماري خوني، انواع بيماريهاي ريوي، بروز اختلال در مركز دستگاه عصبي. شرايط اجتماعي - رواني خطرناك و علل اصلي كيفيت نازل زندگي شغلي عبارتند از فشار عصبي، نارضايتي، بي عاطفگي، انزوا طلبي، ضعف بينايي، فراموشكاري، بي اعتمادي به ديگران، بي دقتي، زود رنجي، دل شوره، و پرداختن به مسائل بي اهميت‏.