جزوه درس روش هاي رسمي در مهندسي نرم افزار + نمونه سوال

به تعداد 45 صفحه pdfمناسب مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات مشخصات فایل تعداد صفحات45حجم6670/196 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کامل به تعداد 45 صفحه pdf مجزوه درس روش هاي رسمي در مهندسي نرم افزار + نمونه سوال|42096243|oeh168905|روش هاي رسمي در مهندسي نرم افزار
در حال حاظر شما فایل با عنوان جزوه درس روش هاي رسمي در مهندسي نرم افزار + نمونه سوال را دنبال می کنید .

به تعداد 45 صفحه pdfمناسب مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات


مشخصات فایل
تعداد صفحات45حجم6670/196 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf
توضیحات کامل

به تعداد 45 صفحه pdf

مناسب مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات

تعریف مهندسی نرم افزار

مشكلات كنوني نرم افزار

ويژگي هاي نرم افزار

فرآيند نرم افزار چيست؟

ضوابط ارزيابي نرم افزار

مراحل فرآيند مهندسي نرم افزار

فعاليت هاي پشتيباني فرآيند مهندسي نرم افزار

مدل آبشاري

مشكلات مدل آبشاری

مدل نمونه سازي

مدل حلزوني

Win Win مدل حلزوني

مدل روش هاي رسمي

ابزارهاي نسل چهارم

فرآيند مدل سازي يكنواخت

صحت سنجي سيستم System Verification

مراحل اجرای Model Ckecking

Transition Systems


"