مقاله بهره‌وری میزان تولید و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده

مقاله بهرهوری میزان تولید و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده در 16 صفحه ورد قابل ویرایش بهره وری (میزان تولید) و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده مقدمه می توان گفت كه بهرمقاله بهره‌وری میزان تولید و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده|40090279|oeh168905|تحقیق بهره‌وری میزان تولید و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده,پژوهش بهره‌وری میزان تولید و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده,مقاله بهره‌وری میزان تولید و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده,دانلود تحقیق بهره‌وری میزان تولید و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده,بهره‌وری میزان تولید و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده,بهره‌وری, میزان تولید ,سنجش میزان تولید, مفهوم ارزش
در حال حاظر شما فایل با عنوان مقاله بهره‌وری میزان تولید و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده را دنبال می کنید .

مقاله بهره‌وری میزان تولید و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده در 16 صفحه ورد قابل ویرایش

بهره وری (میزان تولید) و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده

مقدمه

می توان گفت كه بهره وری علت وجود داشتن مدیریت (اداره كردن) است. هنوز هم نحوه خوب انجام دادن كار مدیران، سرپرستان و همه كارمندان، به شناخت و درك كامل و درست از این مفهوم (اندیشه كلی) و همه اجزا تشكیل دهنده آن دارد؟

هدف این فصل كتاب، توسعه و گسترش دادن بحث و گفتمان، مطابق با به وجود آوردن ساختار (چهارچوب) می باشد كه بتوان راجع به موضوعات بهره وری بحث و تبادل نظركرد، و تعدادی از شیوه ها پیچیده و متفاوت (ناهمگون) را جهت ارزیابی كردن بهره وری در سطح (رده) سازمانی را گرد آوری كنیم.

به طور كلی، پیام آن است كه بهترین شیوه یا راه حل كامل و بی نقص وجود ندارد، اما تشخیص دادن ضرورت برای بهسازی و اصلاح، می تواند اولین مرحله مهم بودن تشخیص معضل (گرفتاری) باشد، و همچنین می تواند برای استقرار یك معیار مناسب و پسندیده، بهره وری (میزان تولید) باشد.

بهره وری، حالا یك واژه رایج روزمره شده است. از زمان جنگ جهانی دوم، همه حكومتها، سیاستمداران، آكادمیك ها (دانشگاهیان) و اقتصاددانان، در مورد مهم بودن بهره وری تاكید داشتند، علت آن هم، ارتباط و وابستگی آن با علم اقتصاد به طور جامع بود، و علم جامع اقتصادی هم، به بهداشت و تندرستی ملت وابسته بود. به طور جهانی، مدیریت جمعی و مشترك به بهره وری (میزان تولید) مربوط و وابسته است، چون، آن به مانند یك شاخص مهم و اساسی بازده (راندمان) به حساب آورده می شود، آن هم وقتی كه مقایسه و همانندی با رقیبان (رقبای) بازار جهانی، وجود داشته باشد

تاكید داشتن حكومت ها بر روی ارتباط و وابستگی میان بهره وری سطح زندگی، تورم و رشد و توسعه اقتصادی بود. (سال 1972 Craig)

در طی همه دورانها، همه حرفه ها، زمانی را جهت توجه كردن به مسئله بهره وری و چگونگی ارزیابی كردن آن، صرف كردند، اما به هیچ گونه از نتیجه گیری دستیابی نداشتند.

Faraday (سال 1971) اظهارنظر كرد كه برداشت همراه با محاسبه بهره وری(میزان تولید)، زمینه بحث و مباحثه طولانی بود، و تلاشهای زیادی در آن مورد انجام شد، اما در نتیجه گیری از آن دارای ارزش كمی بود، زیرا آن نتیجه گیری ها حاوی نواقص و ضعف های زیادی بود، در سال 1972 ، Craig معضل بهره وری را خلاصه كرد، وقتی كه او گفت كه بهره وری مانند، اغفال كننده ترین مفهوم (برداشت كلی) در ادبیات بازرگانی و اقتصادی باقیمانده است. مفهوم بهره وری اغفال كننده (درهم و برهم) باقی ماند، زیرا به علت فقدان سبك كاری نظری (تئوریك) معتبرو كامل- عمدتاً در رده موسسات بازرگانی بود.

مرحله بعد- تعریف شفاش سازی بهره وری و اجزای تشكیل دهنده آن معمولا بهره وری (میزان تولید) را مانند نسبت ارزیابی فرآوری (تولید) به ارزیابی برخی یا همه اندوخته ها كه برای ایجاد كردن این فرآوری استفاده شده است، تعریف و شناسایی می كنند. در شناسایی كردن به این روش (شیوه) یك یا تعدادی ارزیابی (معیار) اطلاعات به كار گرفته می شود و با یك تا تعدادی از معیارها (ارزیابی های) فرآوری مقایسه می گردد.

هنگامیكه سعی و كوشش برای ایجاد كردن همه داده ها (اطلاعات) و همه فرآوری ها (تولیدات) در یك سیستم (ساختار) انجام گرفته باشد. آن معیار (ارزیابی) به نام مجموع (معیار بهره وری یا معیار كامل بهره وری TPM) نامیده می شود. در سال 1979 ، Palik در تعریف و شناسایی خود از معیار كامل بهره وری مطرح كرد كه داده ها (اطلاعات) استفاده شده در این شیوه می تواند، ساعت كار كردن كارگران، واحد سرمایه، و مقدار دقیق (میزان) مواد خام باشد، كه با نتایج (پیامدهای) تولید مقایسه می گردد.

با گفتمان مجدد در مورد الگو مفهومی و نظری بهره وری، منشأ، نشانگر داده ها (اطلاعات) به سیستم (ساختار) می باشد. بدنه الگو، روش (شیوه) تبدیل و دگرش می باشد، و شاخه ها و برگها و میوه های الگو ، سیستم (ساختار) فرآوری و تولید است. الگو دو تا مسئله (معضل) اساسی و بنیادی را نشان می دهد.

1- با انتخاب كردن عوامل متفاوت داده ها (اطلاعات) و فرآوری ها (تولیدات) می تواند به معیارها (ارزیابی های ) متفاوت از بهره وری استنتاج گردد.

2- متنوع كردن مجموع عوامل داده ها و تولیدات، كه بسیاری از آنها به خاطر نوع كیفی (ماهیت كیفی) آن باشد.

با این وجود، هنوز هم، گفتمان (گفتگو) معدودی، راجع به نیاز، به توانایی داشتن، برای ارزیابی كردن بهره وری، مقایسه و همانندی عملكرد امكان پذیر نمی باشد، و عمل مهار كردن را نمی توان به طور مناسب یا درست انتخاب كرد.

سؤال آن است كه ما چه چیزی را می خواهیم ارزیابی كنیم، و ما چگونه معیار آنرا جمع آوری می كنیم، و چگونه می توانیم داده ها (یافته ها) را كه گرداوری كردیم و تجزیه و تحلیل كنیم؟

برای ارزشیابی كردن، ما چه عوامل (فاكتورهایی) را انتخاب كردیم و تا چه اندازه ای آن عوامل مهم و با اهمیت است، و ما چگونه می توانیم، آن سنجش (ارزشیابی كردن) را انجام دهیم، شاید آن بهترین شیوه پیشرفت و گردآوری اطلاعات باشد كه از طریق تجزیه و تحلیل كردن دلایل مشخص و ویژه، و جوابگویی به سؤال شركت هایی می باشد كه تمایل به ارزیابی كردن بهره وری (میزان تولید) خود دارند.

در سال 1973 دو اقتصاد دان Teague Eilon طرح كلی، دلایل عمده، توجه داشتن به نیاز برای ارزشیابی كردن بهره وری را خلاصه كردند.

1- جهت اهداف استراتژیك ، برای مقایسه كردن عملكرد جهانی موسسه با رقبای خود یا با موسسات همانند خود، می باشد.

2- برای اهداف تدبیری (ماهرانه)، برای قادر بودن مدیریت جهت اداره كردن (مهار كردن) عملكرد موسسه، از طریق اداره كردن عملكرد مناطق مجزا و مستقل موسسه، یا توسط عملكرد آن یا توسط تولید آن، باشد.

3- برای اهداف طرح ریزی شده، برای مقایسه كردن منافع (سودهای) به دست آمده و وابسته از طریق استفاده كردن از داده ها (اطلاعات) متفاوت و متضاد با هم، و یا از طریق تغییر دادن و متفاوت كردن داده ها (اطلاعات) همسان و همانند است.

4- برای اهداف مدیریت داخلی، مانند، بستن قرارداد و انجام دادن معامله مشترك و همگانی با اتحادیه های كارگری.

نگرش كهن به كار

به هر حال، خود كار مطمئناً توسط مردم یونان و روم كهن، مانند خوار و پست كردن خود، مورد بررسی قرار گرفته بود.

كار، چیزی برای مانع شدن، در جهت كسب كردن و فهمیدن بیشتر خواسته ها و آرزوهاد است، مانند هنر و ماجراجوئی برای كارهای هنری، ماجراجویی برای فلسفه، و ماجراجویی نظامی است. بنابراین، آنهایی كه می توانستند، و برای انجام دادن كار سعی و تلاش می كردند، و از آنها مانند بردگان استفاده می شده است.

- پس از سقوط امپراتوری روم

همراه با سقوط امپراتوری روم، توسعه و پیشرفت، مختصر و محدود شد بردگی جایگزین فئودالیسم (نظام فئودالیته) شد.

در قبل از اصلاح و بازسازی مسیحیان اروپا، به كار كردن مانند یك بار غصه و مسئولیت توجه می كردند، یك مجازات و گوشمالی برای گناهان حضرت آدم و حوا بود، زیرا پاداش را باید در دوران پس از مرگ یافت. در همین دوران، ساعت خودكار توسط Heinrich Von Wych در شهر پاریس و در سال 1370 اختراع شد و چایخانه (ماشین چاپ) گوتنبرگ اختراع كلیدی و مهم برای همه رخدادهای توسعه و پیشرفت در علوم مدیریت بود.

اختراع اولی، (اختراع ساعت خودكار) سنجش (ارزشیابی كردن) سبك كار درست و مطابق با معیار بود، اختراع دوم (اختراع چاپخانه)

مهارت و استعداد ارتباط داشتن با واژه چاپ بود. البته الهام‌ بخشیدن به ابتكار و نوآوری، تفكر اختراع ماشین چاپ، می‌تواند مانند نمونه آغازین شیوه (روش) پژوهش كردن، بررسی شود.

حكایت اختراع، چنین آغاز شد كه، همزمان با جشنواره شراب، Guttenberg، متوجه شد، كه او می‌تواند با بكارگیری تكنیك، و استفاده كردن از سوراخ‌های قالب- سكه، كه این كار توسط فوت و فن ماشین له كردن انگور (ماشین فشار) انجام داده باشد، كه باعث به وجود آمدن صفحه چاپی شد، كه این صفحه چاپی تركیبی از حروف جدا از هم، در عوض آنكه یك قالب حكاكی شده واحد و یكپارچه باشد، و در نهایت این تفكر به اختراع ماشین چاپ منتهی شد. در سال 1436 یك بازدید كننده اسپانیایی كه از مجموعه شهر و نیز (در شمال ایتالیا) بازدید می‌كرد، گزارش كه كه «وقتی كه كسی وارد دروازه شهر وینز می‌شود، با یك خیابان پهناور و بزرگ در یك طرف شهر، و دریای بزرگی در میان (وسط) شهر مواجه می‌گردد. و در یك طرف شهر هم پنجره‌هایی به طرف بناقورخانه باز شده بود، و از جهت دیگر همان مناظر هم مشاهده می‌شد، و عاقبت آنكه، یكی گالی (نوعی كشتی قدیمی) مشاهده شد، كه توسط یك كشتی بزرگ دیگر یدك‌كشی شده بود. و از درون بنا، آنها برای همیدگر اطلاعیه ارسال می‌كردند، از طریق، یك فیش (برگه) عملكرد، از طرف دیگر بالیستیك (پرتابه) و خمپاره پرتاب می‌كردند، و خلاصه از همه طرف، همه چیزهایی كه مورد نیاز بود، مشاهده می‌شد، و هنگامی كه گالی به انتهای خیابان رسید، همه افراد مورد نیاز بر روی عرشه كشتی بودند، همه با هم مشغول كامل كردن یك پارو بودند و پارو از قسمت انتها- به انتها مجهز شده بود. به این گونه (روش) ده‌تا گالی، كاملاً مسلح، میان زمان‌بندی سه و نه (3 و 9) حاصل شد. بازدید كننده اسپانیایی، شاهد یك شیوه تولید بود، این رخداد 500 (پانصد) سال قبل از Henry Ford اتفاق افتاد.

مجموعه شهر وینز، از قسمت‌ها (بخشهای) همگون و میزان‌دار برای ساخت استفاده كرده بود. انحنا پیدا كردن كشتی جنگی، با انواع مختلف پیكان سازگاری و مطابقت داشت. قسمتهای غیرقابل انعطاف عقب كشتی با همه انواع تیغه‌های سكان كشتی و سایر افزارگان كشتی سازگاری و مطابقت داشت. قسمتهای عرشه كشتی، باید قبل معاوضه و تبادل‌پذیر باشند. این شیوه، طرح (الگو) پیش از موقع، برای كاهش دادن كنترل و اداره كردن بود. از تكه پاره‌های كشتی بزرگ باید قطعه ‌بردای می‌كردند.