پروژه آمار و احتمالات

نمرات نهایی درس ریاضی 20 دانشجوی دختر وپسر بصورت جدول زیر میباشد 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 كد 47 26 63 33 74 74 89 78 30 28 19 45 45 69 63 67 52 5پروژه آمار و احتمالات|40064851|oeh168905|دانلود پروژه آمار و احتمالات,خرید پروژه آمار و احتمالات,خرید و دانلود پروژه آمار و احتمالات,دانلود و خرید پروژه آمار و احتمالات,دانلود رایگان پروژه آمار و احتمالات,دانلود مقاله امار,دانلود تحقیق آمار,دانلود و خرید تحقیق آمار,دانلود و خرید مقاله آمار,دانلود پروژه آمار
در حال حاظر شما فایل با عنوان پروژه آمار و احتمالات را دنبال می کنید .

نمرات نهایی درس ریاضی 20 دانشجوی دختر وپسر بصورت جدول زیر میباشد

2

2

1

1

2

2

1

2

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

كد

47

26

63

33

74

74

89

78

30

28

19

45

45

69

63

67

52

52

34

23

نمره

كد 1 مربوط به دانشجویان دختر و كد 2 مربوط به دانشجویان پسر میباشد.

میانگین و انحراف معیار و میانگین و میانه و مد و ... بصورت جدول زیر محاسبه میشود.

در این پروژه تمامی پارامتر های آماری مانند میانه،میانگین،مد و......... به همراه نمودار ها آورده شده است.