پاورپوینت جزوه مهندسي نرم‌افزار تالیف يان سامرويل

دانلود ، با فرمت ppt و در 299 اسلاید قابل ویرایش. فهرست مطالب:جلسه اول: طراحي نرم‌افزار بي‌درنگ جلسه دوم: طراحي واسط كاربر UI جلسه سوم: توسعه سريع نرم‌افزار جلسپاورپوینت جزوه مهندسي نرم‌افزار تالیف يان سامرويل|39042475|oeh168905|جزوه مهندسي نرم‌افزار تالیف يان سامرويل, دانلود پاورپوینت جزوه مهندسي نرم‌افزار تالیف يان سامرويل, پاورپوینت در مورد جزوه مهندسي نرم‌افزار تالیف يان سامرويل, تحقیق جزوه مهندسي نرم‌افزار تالیف يان سامرويل, پاورپوینت درباره جزوه مهندسي نرم‌افزار تالیف ,,,
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت جزوه مهندسي نرم‌افزار تالیف يان سامرويل را دنبال می کنید .

دانلود ،
با فرمت ppt و در 299 اسلاید قابل ویرایش.


فهرست مطالب:جلسه اول: طراحي نرم‌افزار بي‌درنگ
جلسه دوم: طراحي واسط كاربر UI
جلسه سوم: توسعه سريع نرم‌افزار
جلسه چهارم: استفاده مجدد نرم‌افزار
جلسه پنجم: مهندسي نرم‌افزار براساس قطعه
جلسه ششم: توسعه سيستمهاي حياتي
جلسه هفتم: تكامل نرم‌افزار
جلسه هشتم: وارسي و اعتبارسنجيجلسه نهم: تست نرم‌افزار
جلسه دهم: اعتبارسنجي سيستمهاي حياتي
جلسه يازدهم: مديريت بر افراد
جلسه دوازدهم: برآورد هزينه نرم‌افزار
جلسه سيزدهم: مديريت كيفيت
جلسه چهاردهم: بهبود فرآيند
جلسه پانزدهم: مديريت پيكربندي

بخشی از متن پاورپوینت:
برهیچ
کس پوشیده نیست که امروزه نرم افزارنقش کلیدی وحیاتی درزندگی انسانهادارد.
به طوریکه جداکردن نرم افزارهای کامپیوتری اززندگی بشرغیر
ممکن است.
درس
مهندسی نرم افزار،برای بهبود توسعه نرم افزارنقش مهمی راایفامی کند. همان
طورکه ساختمان بدون مهندسی نمی تواندمورداطمینان باشد، نرم افزارنیزبدون
مهندسی مورداطمینان نخواهد بود.
1- سیستم بی درنگ چیست
2- مدل سیستم بی درنگ با سنسور ومحرک
3- دو دسته ازتحریک ها درسیستم بی درنگ
4- مراحل فرآیندطراحی
5- طراحی سیستم چیست
6- تحریک وپردازش پاسخ درسیستم
7- قطعات سیستم های عامل بی درنگ
8- سیستم عامل بی درنگ