پاورپوینت شناسايي اصول ايمني درزمينه مديريت

دانلود ، با فرمت ppt و در 72 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: شناسايي اصول ايمني درزمينه مديريت ايمني وطراحي ساختاربرنامه ايمني واجراي آن درآزمايشگاه پاورپوینت شناسايي اصول ايمني درزمينه مديريت|39042362|oeh168905|شناسايي اصول ايمني درزمينه مديريت, دانلود پاورپوینت شناسايي اصول ايمني درزمينه مديريت, پاورپوینت در مورد شناسايي اصول ايمني درزمينه مديريت, تحقیق شناسايي اصول ايمني درزمينه مديريت, پاورپوینت درباره شناسايي اصول ايمني درزمينه مديريت, پاورپوینت راجع به,,,
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت شناسايي اصول ايمني درزمينه مديريت را دنبال می کنید .

دانلود ،
با فرمت ppt و در 72 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
شناسايي اصول ايمني درزمينه مديريت ايمني وطراحي ساختاربرنامه ايمني واجراي آن درآزمايشگاه
شناسايي فرآيندضدعفوني وسترون سازي ودستگاههاي مربوطه وبررسي صحت فرآينددرفورواتوکلاوواجراي آن درآزمايشگاه
شناسايي برنامه مديريت پسماند واجراي آن درآزمايشگاه
مسئوليت کارکنان:
مسئول تامين ايمني خود ، همکاران ، خانواده و محيط زيست
مطالعه تمامي دستورالعملهاي لازم درزمينه حفاظت وپيشگيري و
دريافت آموزشهاي لازم ازمسئول ايمني (Safety Officer)
رعايت اصول ايمني درحين کار
استفاده از وسايل و تجهيزات ايمني
گزارش حوادث به مسئول ايمني ومسئول بخش وثبت آن
تهيه فرم مخصوص ودريافت امضاءازکارکنان مبني برآموزش برنامه ايمني، دريافت دستورالعملها واستفاده ازوسايل حفاظتي
پذيرش ،آگاهي و اجراي برنامه ايمني توسط تک تک افراد (نيروهاي فني ، خدماتي و غيره)
Management responsibilities:
مسئوليت مدير ارشد:
تعيين و استقرار خط مشي ايمني
تهيه مکان کاري ايمن
تامين بودجه مورد نياز
مسئوليت استقرار برنامه ايمني
تهيه مواد و تجهيزات مورد لزوم