پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی عمومی تالیف اتكينسون ترجمه دكتر براهنی

دانلود ، با فرمت ppt و در 340 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: خاستگاههای تاريخی روانشناسی خاستگاههای تاريخی روانشناسی رامی توان تا فلاسفه بزرگ يونان پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی عمومی تالیف اتكينسون ترجمه دكتر براهنی|39039330|oeh168905|خلاصه کتاب روان شناسی عمومی تالیف اتكينسون ترجمه دكتر براهنی, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی عمومی تالیف اتكينسون ترجمه دكتر براهنی, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب روان شناسی عمومی تالیف اتكينسون ترجمه دكتر براهنی, تحقیق خلاصه کتاب روان شناسی ع,,,
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی عمومی تالیف اتكينسون ترجمه دكتر براهنی را دنبال می کنید .

دانلود ،
با فرمت ppt و در 340 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
خاستگاههای تاريخی روانشناسی
خاستگاههای تاريخی روانشناسی رامی توان تا
فلاسفه بزرگ يونان باستان پی گرفت . مشهورترين آنان سقراط ، افلاطون و
ارسطو بودند . سؤالات بنيادين آنان در باب زندگی عبارت بود از : هشياری
چيست ؟ آدميان ذاتاً منطقی هستند يا غير منطقی ؟ آيا چيزی به نام انتخاب
آزاد وجود دارد ؟ اين پرسشها با ماهيت ذهن و فرايندهای ذهنی و روانی سروكار
دارند كه از عناصر اصلی رويكرد شناختی در روانشناسی محسوب می شوند .
بقراط
( پدر پزشكی ) علاقه وافری به فيزيولوژی داشت و مشاهدات مهمی در زمينه
كنترل مغز بر اندامهای بدن انجام داد . آن مشاهدات زمينه ساز رويكرد زيست
شناختی در روانشناسی است .
فطری نگری در برابر تجربه گرايی آيا تواناييهای آدميان فطری (طبيعت) است يا از طريق تجربه (تربيت) كسب می شود ؟
ديدگاه
فطری نگری معتقد است كه آدميان با گنجينه ای از دانش و توان فهم واقعيت
زاده می شوند. يعنی دانش و فهم آدمی از طريق استدلال و درون نگری دقيق دست
يافتنی است.در قرن هفدهم دكارت برخی انديشه ها ( خدا، خويشتن، اصول بديهی
هندسه، كمال و بی نهايت ) را فطری به شمار می آورد. دكارت بدن آدمی را
ماشينی می دانست كه مثل هر ماشين ديگری قابل بررسی است. اين ديدگاه سرآغاز
رويكردهای پردازش اطلاعات در باره ذهن آدمی است.
ديدگاه تجربه گرايی
برآن است كه دانش از طريق تجربه ها و تعاملهای آدمی با جهان كسب می شود .
درقرن هفدهم جان لاك معتقد بود كه ”ذهن آدمی در بدو تولد همچون لوح نانوشته
ای است كه تجربه های جريان رشد او، دانش و فهم را روی آن ثبت می كنند ”.
اين ديدگاه سرآاغاز روانشناسی تداعی گرا بود. ذهن از انديشه هايی
انباشته می شود كه از طريق حواس به آن راه می يابند وطبق اصولی از قبيل
مشابهت و تضاد به هم پيوند می خورند .