پاورپوینت خلاصه کتاب روش تحقيق در مديريت تالیف دکتر محمد رضا حافظ نيا

دانلود ، با فرمت ppt و در 306 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از پاورپوینت :فصل اول: کليات فصل دوم: انواع تحقيقات علمي فصل سوم: انتخاب، تعريف و بيان مسأله تحقيق فصل چهپاورپوینت خلاصه کتاب روش تحقيق در مديريت تالیف دکتر محمد رضا حافظ نيا|39032186|oeh168905|مدیریت , خلاصه کتاب روش تحقيق در مديريت تالیف دکتر محمد رضا حافظ نيا, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روش تحقيق در مديريت تالیف دکتر محمد رضا حافظ نيا, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب روش تحقيق در مديريت تالیف دکتر محمد رضا حافظ نيا, تحقیق خلاصه کتاب روش تح,,,
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب روش تحقيق در مديريت تالیف دکتر محمد رضا حافظ نيا را دنبال می کنید .

دانلود ،
با فرمت ppt و در 306 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از پاورپوینت :فصل اول: کليات
فصل دوم: انواع تحقيقات علمي
فصل سوم: انتخاب، تعريف و بيان مسأله تحقيق
فصل چهارم: تدوين فرضيه
فصل پنجم: نمونه گيري
فصل ششم: ابزار سنجش و گردآوري اطلاعات
فصل هفتم: روشهاي گردآوري اطلاعات
فصل هشتم: کدگذاري، استخراج و طبقه بندي داده ها
فصل نهم: تجزيه و تحليل داده ها و استنتاج
فصل دهم: تنظيم و تدوين گزارش تحقيق
فصل يازدهم: تهيه و تنظيم طرح تحقيق
فصل دوازدهم: تهيه و تنظيم مقاله علمي
فلاسفه و دانشمندان براي آگاهي از حقايق واقعيتهاي جهان هستي وکشف حقيقت پديده ها را به منابع و مباني مختلفي متوسل شده اند.
شناخت
اين منابع عبارتند از:
-عقل
-تجربه
-قلب و دل
-وحي
ديدگاههاي شناختي
فلاسفه ديدگاههاي شناختي را روش شناخت و آگاهي نسبت به اشيا و پديده ها تلقي ميکنند.
انواع ديدگاههاي شناختي
الف-ديدگاه تجربه گرايي و پوزيتيوسم
ب-ديدگاه عقل گرايي
ج-ديدگاه استنباطي
ه-ديدگاه هرمنوتيک
د-ديدگاه ساختاري