تحقیق سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA)

تحقیق سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA) دانلود تحقیق با موضوع سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA)، در قالب doc و در 71 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه تحقیق سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA)|35037601|oeh168905|شاخصهای سنجش عملکرد,شاخص های غیر مالی ,معیارهای ارزیابی شرکت
در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقیق سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA) را دنبال می کنید .

تحقیق سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA)

دانلود تحقیق با موضوع سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي (EVA)،

در قالب doc و در 71 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


مقدمه

شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین )

شاخص های غیر مالی

شاخص های مالی

معیارهای مالی سنتی

بازده سرمایه گذاری (ROI)

سود باقیمانده (RI)

بازده فروش

قیمت به عایدی هر سهم

معیارهای ارزیابی شرکت

معیار اول – سود

معیار دوم– سود هر سهم

معیار سوم– رشد سود

معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری

دلایل مطرح شده EVA

تفکر مبتنی بر ارزش

ارزش افزوده اقتصادی

محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی

حذف اثرات بدهی ها

مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی

مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری

انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL

ذخیره مالیات بر درآمد معوق

ذخیره LIFO

استهلاک انباشته سرقفلی

سرقفلی ثبت نشده

دارائی های نامشهود

تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل

سایر ذخایر معادل های سرمایه

محاسبه نرخ بازده سرمایه از دیدگاه عملیاتی

تعادل بین رویکرد مالی و رویکرد عملیاتی

تجزیه و تحلیل نرخ بازده سرمايه

استاندارد سازی EVA

دگرگونی EVA

تکامل EVA

اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود

كاربرد هاي EVA

کاربردها داخلی EVA

کاربردهای خارجی EVA

کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات

ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی

معايب ارزش افزوده اقتصاديEVA

مفاهیم مرتبط با EVA

ارزش افزوده بازار

ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA

نقش EVA و MVA در سیستم پاداش

مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC

هزینه سرمایه

نرخ هزینه سرمایه (C)

اهمیت نرخ هزینه سرمایه

روشهای محاسبه نرخ هزینه سرمایه

منابع تامین مالی شرکتها

نرخ هزینه بدهی

نرخ هزینه سهام ممتاز ( )

هزینه سود انباشته و سهام عادی (Ke,Ks)

روش های محاسبه هزینه سود انباشته

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک

روش جریان نقدی تنزیل شده

استفاده از ریاضیات مالی

هزینه سهام عادی جدید (Ke)

ترکیب هزینه سرمایه یا میناگین موزون سرمایه

مزایای EVA

راه درست اندازه گیری ارزش ، تأمین مالی خارج ترازنامه

ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران

بازی سرمایه به کار گرفته

بازی رشدهای آینده

بازی انتقال ریسک

ارزش افزوده اقتصادی ، سود اقتصادی و ارزش افزوده نقد

EVA CVA,EP, به عنوان شاخص های مدیریت عملکرد

سودمندی شاخص های EVA CVA,EP,

نتایج استفاده از EVA CVA,EP, برای پاداش مدیران اجرایی

بازده حقوق صاحبان سهام

محدودیت های استفاده از

اشکالات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE

بازده سرمایه گذاری

سیستم دو پونت

نتیجه گیری

سابقه تحقیق

تحقیقات خارجی

نتایج تحقیقات در مجامع دانشگاهی ایران
منابع