تحقیق خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي

تحقیق خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي توضیحات: دانلود تحقیق با موضوع خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي، در قالب doc و در 46 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن: ابتدتحقیق خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي|35027225|oeh168905|مبانی نظری خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي,تحقیق خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي,پاورپوینت خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي,جزوه خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي,پژوهش خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي,پریزوال خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي
در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقیق خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي را دنبال می کنید .

تحقیق خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي

توضیحات:

دانلود تحقیق با موضوع خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي،
در قالب doc و در 46 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:

ابتدا به تعاريف و اهداف خصوصي سازي و مسائل خصوصي سازي و در بخش دوم به معرفي ارزش افزوده اقتصادي و متغيرهاي آن پرداخته و در آخر به ارتباط اين دو متغير و نتيجه گيري ها و بررسي سوابق تحقيق مي پردازيم .


تعريف خصوصي سازي

اصطلاح خصوصي سازي در فرهنگ لغت دانشگاهي وبستر بدين صورت آمده است كه خصوصي سازي ، تغيير كنترل يا مالكيت از سيستم دولت به سيستم خصوصي است . در تعريفي ديگر از پيكاپ داريم : خصوصي سازي جنبه مهمي از سياستهاي اقتصادي است و به عنوان فرآيند انتقال « مالكيت » بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي تعريف مي شود.
كلمنتي نيز خصوصي سازي را وسيله اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار مي داند در صورتيكه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصي واگذار گردد.
خصوصي سازي را مي توان در مفهومي گسترده تر از انتقال مالكيت ، انتقال مديريت يا واگذاري مالكيت بخش دولتي به بخش خصوصي تعريف كرد كه اين روش شامل قراردادهاي مديريتي و قراردادهاي اجاره مي شود (جان موز، 1992 ) .
در ايران نيز طبق قانون محاسبات عمومي شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد .
شركتهاي تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شوند تا جاييكه بيش از 50% سهام آنها متعلق به شركتهاي دولتي باشند ، شركت دولتي تلقي مي شوند.
و . . .فهرست مطالب:

1-2- مقدمه:
2-2بخش اول ) خصوصي سازي
1-2-2 تعريف خصوصي سازي
3-2 اهداف خصوصي سازي
4- 2روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي
1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم
2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص
3-4-2 روش سوم : فروش دارائيهاي واحد دولتي
4-4-2روش چهارم : تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر
5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي...
6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد
5-2 تجربه خصوصي سازي در جهان
6-2خصوصي سازي در ايران
7-2 تاثير خصوصي سازي بر بازدهي
8-2 مشكلات خصوصي سازي
9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادي
1-9-2شاخص هاي سنجش عملكرد
10-2معيارهاي مالي سنتي
1-10-2 بازده سرمايه گذاري ها (ROI)
2-10-2سود باقي مانده (RI)
3-10-2بازده فروش (ROS)
4-10-2 سود هر سهم (EPS)
5-10-2نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E)
11-2 دلايل مطرح شدن EVA
12-2ارزش افزوده اقتصادي EVA
13-2سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات ( NOPAT )
14-2 نرخ بازده سرمايه
1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی
2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی
15-2 استاندارد سازي EVA
16-2 اهمیت و كاربرد EVA
17-2 نرخ هزينه سرمايه ( C )
18-2 مزاياي EVA
19-2 معايب EVA
20-2 نتيجه گيري
21-2سابقه تحقيق
1-21-2 تحقيقات جهاني
2-21-2 تحقيقات در ايران


منابع دارد