تحقیق پژوهشی مالیات وانواع مالیات

تحقیق پژوهشی مالیات وانواع مالیات توضیحات دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع مالیات وانواع مالیات، در قالب doc و در 51 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن : (2-1) مفهوم ماتحقیق پژوهشی مالیات وانواع مالیات|35025878|oeh168905|تحقیق پژوهشی مالیات وانواع مالیات,,مبانی نظری مالیات وانواع مالیات,,ادبیات نظری مالیات وانواع مالیات,,پیشینه تحقیق مالیات وانواع مالیات,,پایان نامه مالیات وانواع مالیات,,پریزوال مالیات وانواع مالیات
در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقیق پژوهشی مالیات وانواع مالیات را دنبال می کنید .

تحقیق پژوهشی مالیات وانواع مالیات

توضیحات

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع مالیات وانواع مالیات،

در قالب doc و در 51 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن :

(2-1) مفهوم مالیات
مالیات مقدار مبالغی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت می پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تأمین کالاها و خدمات عمومی و تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار گیرد. مالیات ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد :
الف : مالیات های مستقیم ب : مالیات های غیرمستقیم
مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که بر مبنای درآمد و ثروت افراد حقیقی و حقوقی وضع می شوند و در واقع این نوع مالیات از آنهایی که از امکانات عمومی جامعه بیشتر استفاده می کنند به صورت تصاعدی دریافت می شود در مقابل مالیات های غیرمستقیم مالیات هایی هستند که بر کالاها وضع می شود. این نوع مالیات بر همه مصرف کنندگان کالا یا استفاده کنندگان خدمات تعلق می گیرد که دولت بر آنها مالیات وضع نموده است. [5]

(2-1-1) انواع مالیات های مستقیم
مالیات های مستقیم در کشورها به سه گروه تقسیم می شود :
* مالیات بر شرکت ها : که بیشترین سهم را در ترکیب مالیات های مستقیم کشور دارد و به صورت مالیات بر شرکت های دولتی و مالیات بر شرکت های خصوصی وصول می شود.
* مالیات بر درآمد : که به صورت مالیات بر حقوق ( کارکنان بخش خصوصی و دولتی )، مالیات بر مشاغل و مالیات بر مستقلات دریافت می شود.
* مالیات بر ثروت : کمترین سهم را در ترکیب مالیات های مستقیم دارد و به صورت مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر نقل و انتقالات دارایی و سرقفلی، مالیات بر اراضی بایر، مالیات تعاون، مالیات سالیانه املاک وصول می شود.
و . . .فهرست مطالب:
2-1 مفهوم مالیات
2-1-1 انواع مالیات مستقیم
2-1-2 انواع مالیات غیر مستقیم
2-2 مفهوم مالیات بر ارزش افزوده
2-3 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
2-4 انواع مالیات بر ارزش افزوده
2-4-1 مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید
2-4-2 مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد
2-4-3 مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف
2-5 ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده
2-5-1 خودکنترلی
2-5-2 خنثی بودن
2-5-3 کارایی مالیات بر ارزش افزوده
2-5-4 تنازلی بودن
2-6 روش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
2-7 نرخ گذاری در مالیات بر ارزش افزوده
2-7-1 نرخ واحد عمومی و یا نرخ های چندگانه
2-7-2 نرخ گذاری صفر
2-7-3 معافیت ها
2-8 آستانه معافیت
2-9 مقایسه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر خرده فروشی
2-10 محاسن مالیات بر ارزش افزوده
2-11 معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده
2-12 آثار اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده
2-12-1 اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده
2-12-2 اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده
2-12-3 اثر توزیعی مالیات بر ارزش افزوده
2-13 مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف
2-14 تحلیلی از تورم و تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم
2-14-1 مفهوم تورم
2-14-2 انواع تورم
2-14-3 چگونگی تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر تورم
2-15 مطالعات تجربی
2-15-1 مطالعات داخلی
2-15-2 مطالعات خارجی


منابع دارد