آزمون استخدامي بین الملل مهندسي حرفه اي، مباني مهندسي (مشترك پايه براي همه رشته ها) (قسمت اول)

آزمون استخدامي بین الملل مهندسي حرفه اي، مباني مهندسي (مشترك پايه براي همه رشته ها) (قسمت اول) دانلود آزمون استخدامي بین الملل مهندسي حرفه اي، مباني مهندسي (مشتآزمون استخدامي بین الملل مهندسي حرفه اي، مباني مهندسي (مشترك پايه براي همه رشته ها) (قسمت اول)|35017850|oeh168905|آزمون استخدامي مهندسي حرفه اي, مباني مهندسي,آزمون استخدامي ,دانلود آزمون استخدامي مهندسي حرفه اي, مباني مهندسي,دانلود آزمون استخدامي مشترك پايه براي همه رشته ها,دانلود آزمون استخدامي مهندسي حرفه اي,آزمون استخدامي مشترك پايه براي همه رشته ها
در حال حاظر شما فایل با عنوان آزمون استخدامي بین الملل مهندسي حرفه اي، مباني مهندسي (مشترك پايه براي همه رشته ها) (قسمت اول) را دنبال می کنید .

آزمون استخدامي بین الملل مهندسي حرفه اي، مباني مهندسي (مشترك پايه براي همه رشته ها) (قسمت اول)

دانلود آزمون استخدامي بین الملل مهندسي حرفه اي، مباني مهندسي (مشترك پايه براي همه رشته ها) (قسمت اول)،

در قالب Pdf و در 19 صفحه.توضیحات:

اين فایل در مورد سوالات آزمون مهندسي حرفه اي است برای دانشجوياني که دراين مقطع تحصيل کردند بهترين و تخصصي ترين سوالات براي استخدام در سازمان هاي دولتي يا نهاد هاي دولتي مي باشند.


عنوان مواد امتحاني

1-فيزيک (برق و مغناطيس + مکانيک + سيالات + حرارت )

2-رياضيات و محاسبات عددي

3- کامپيوتر مباني

4-اقتصاد مهندسي و تجارت

5-Health, Safety & Environment HSE + مهندسي اخلاق

6-احتمالات و آمار

7-شيمي عمومي و خواص مواد