تحقیق بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران

دانلود تحقیق با موضوع بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران، در قالب word و در 115 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: مقدمه الف- بیان مسئله ب-تحقیق بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران|34029931|oeh168905|بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد, بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران, رابطه ميان طبقات اجتماعي و اعتياد, بررسی تاثیر نوع طبقه اجتماعی بر اعتیاد, تحقیق بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران
در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقیق بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران را دنبال می کنید .

دانلود تحقیق با موضوع بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران،

در قالب word و در 115 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


فصل اول: مقدمه
الف- بیان مسئله
ب- طرح مسئله
آمار معتادین در ایران
ت- سؤالات پژوهش
ث- اهداف تحقیق
ج- اهمیت موضوع
اهمیت کاربردی
تعاریف و مفاهیم
الف- دارو (drug)
ب- وابستگی (Dependence)
پ- اجتماعی (Social)
ت- بی تفاوتی (Tolerance)
تعریف اعتیاد
معتاد
تعریف طبقه اجتماعی


فصل سوم: مباني روشي تحقيق

مقدمه
انتخاب طرح تحقیق
الف- روش تحقیق
ب: تکنیک‌های مورد استفاده در تحقیق
ب- ۱: مشاهده
روش‌های مشاهده
راهنمای تهیه گزارش از مشاهده
ب- ۲: روش مصاحبه
مصاحبه چیست؟
چگونگی آغاز مصاحبه
نقاط قوت مصاحبه
نقاط ضعف مصاحبه
بایدها و نبایدها در مصاحبه
ب- ۳: روش مشارکت در تحقیق
ب- ۴: بررسی اسناد
پ- جامعه آماری
ج- حجم نمونه
د- روش نمونه گیر
تعریف مفاهیم اصلی تحقیق


فصل چهارم: داده های تحقیق

نتایج حاصل از پرسشنامه
مقدمه
جداول فراوانی متغیرهای اصلی تحقیق


فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
الف- نتیجه گیری
ب- تاکتیک‎های مؤثر پیشنهادی
منابعبخشی از متن تحقیق:

مقدمه:

از آن جايي كه موضوع اعتياد و فراواني آن يكي از دغدغه‌هاي ذهني جامعه ما است و طي دو دوره كارورزي با اين مسئله به طور دقيق‌تر آشنا شديم پس تصميم گرفتيم به بررسي دقيق‌تر آن بپردازيم. در واقع مي‌توان گفت: از آنجايي كه اعتياد يكي از معضلاتي است كه به طور ملموس در جامعه ما بروز كرده و هر روز مشكلات آن مشاهده مي‌شود پس لازم است به طور علمي‌تر اين مشكلات بررسي گردد. در اين تحقيق جامعه آماري ما شامل افراد معتاد در طبقات اجتماعي بالا، متوسط و پائين در مركز اجتماع درمان مدار T.c (هجرت) و همچنين مركز نداي آرامش در استان تهران مي‌باشد. كه با استفاده از روش تحقيق ميداني به بررسي رابطه بين نوع اعتياد و سطح طبقه اجتماعي افراد مي‌پردازيم. بدين صورت كه ابتدا مصاحبه اكتشافي انجام شده و ...