تحقیق مهندسي ارزش در تغيير تراز گالري تزريق شماره ۲،(RG2) جناح راست سد کارون ۴

دانلود تحقیق با موضوع مهندسي ارزش در تغيير تراز گالري تزريق شماره ۲،(RG2) جناح راست سد کارون ۴، در قالب pdf و در 8 صفحه، شامل: چکیده مقدمه پرده آب بند سد کارون4تحقیق مهندسي ارزش در تغيير تراز گالري تزريق شماره ۲،(RG2) جناح راست سد کارون ۴|34005849|oeh168905|مهندسي ارزش در تغيير تراز گالري تزريق,تغيير تراز گالري تزريق,تحقیق مهندسي ارزش در تغيير تراز گالري تزريق,تحقیق تغيير تراز گالري تزريق,مقاله مهندسي ارزش در تغيير تراز گالري تزريق,مقاله تغيير تراز گالري تزريق,پاورپوینت تغيير تراز گالري تزريق
در حال حاظر شما فایل با عنوان تحقیق مهندسي ارزش در تغيير تراز گالري تزريق شماره ۲،(RG2) جناح راست سد کارون ۴ را دنبال می کنید .

دانلود تحقیق با موضوع مهندسي ارزش در تغيير تراز گالري تزريق شماره ۲،(RG2) جناح راست سد کارون ۴،
در قالب pdf و در 8 صفحه، شامل:

چکیده
مقدمه
پرده آب بند سد کارون4
جاده دسترسي به گالري هاي تزريق RG2 و RG3
پيشنهاد تغيير تراز RG2
صرفه جويي هاي انجام شده
نتيجه گيريچکیده تحقیق:
سد و نيروگاه کارون۴ در ارتفاعات زاگرس و در يال جنوبي طاقديس نامتقارن کوه سفيد واقع شده است. پرده آب بند و زهکش اين سد براساس شرايط زمين شناسي و زمين شناسي ساختماني، اتصال به پابده، سهولت حفاري و تزريق و انطباق با گالري هاي داخلي بدنه سد، طراحي و جانمائي گرديده است. گالري هاي پرده آببند در حين احداث تغييرات زيادي را پشت سر گذارد که به لحاظ فني، اجرايي و هم چنين کاهش زمان، هزينه و ريسک اجتناب ناپذير بود. يکي از مهم ترين تغييرات ايجاد شده در اين راستا و در حين عمليات اجرايي، طرح تغيير تراز گالري تزريق شماره ۲ واقع در جناح راست سد (RG2) از ۹۷۴ به ۹۹۸ بوده که منتج از دلايل متعدد وابسته به شرايط کارگاه در آن زمان مي باشد. اين مقاله به بررسي ميزان کاهش احجام عمليات اجرايي، صرفه جويي در زمان و حذف هزينه هاي قابل توجه احداث تونل و جاده هاي دسترسي اين طرح در راستاي مهندسي ارزش مي پردازد ...