پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی (رشته کامپیوتر)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 190 اسلاید قسمتی از متن .ppt : آمار و احتمالپاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی (رشته کامپیوتر)|32044269|oeh168905|پاورپوینت جامع و کامل درباره آمار و احتمالات مهندسی (رشته کامپیوتر),پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی (رشته کامپیوتر),آمار و احتمالات مهندسی
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی (رشته کامپیوتر) را دنبال می کنید .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 190 اسلایدقسمتی از متن .ppt :آمار و احتمالات مهندسی (رشته کامپیوتر)فهرست مطالب:فصل اول : آمار توصیفیدر این فصل مسائل زیر بررسی می شود:-مفاهیم اساسی

-شاخص های گرایش مرکزی

-شاخص های پراکندگی

-جدول توزیع فراوانی

-نمودارها

-چولگی و برجستگی

-کدگزاری

-جامعه آماری دو بعدیفصل دوم : احتمالدر این فصل مسائل زیر بررسی می شود:1- فضای نمونه

2- پیشامد

3- شمارش

4- اصول شمارش

5- جایگشت

6- ترکیب

7- احتمال

8- تابع احتمال

9- قوانین احتمال

10- احتمال شرطی

11- دو پیشامد

12- فرمول بیزفصل سوم : توزیع متغیرهای تصادفیدر این فصل مسائل زیر بررسی می شود:1- متغیر تصادفی

2- متغیر تصادفی گسسته

3- متغیر تصادفی پیوسته

4- تابع توزیع F(x)

5- تابع احتمال و تابع توزیع توام دو متغیر تصادفی

6- تابع توزیع توام

7- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع حاشیه ای

8- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع شرطی

9- استقلال دو متغیر تصادفی

10- امید ریاضی

11- گشتاورها

12- ضریب همبستگی دو متغیر تصادفی

13- چولگی و برجستگی در جامعه

14- تابع مولد گشتاورها

15- نامساوی مارکف و چبیشففصل چهارم : توزیع های احتمال خاصدر این فصل مسائل زیر بررسی می شود:1- توابع احتمال خاص گسسته

2- توابع چگالی احتمال خاص پیوستهفصل پنجم : توزیع های نمونه گیریدر این فصل مسائل زیر بررسی می شود:1- برآوردگر

2- توزیع مشترک

3- توابع خطی از متغیرهای تصادفی مستقل

4- توزیع میانگین

5- قضیه حد مرکزی

6- تقریب نرمال برای توزیع دو جمله ای

7- توزیع واریانس نمونه

8- توزیع t

9- توزیع نسبت واریانس دو نمونهفصل ششم : برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامترفصل هفتم : آزمون فرض های آماریفصل هشتم : همبستگی و رگرسیوندر این فصل مطالب ذیل ارائه می شود:ضریب همبستگی

خط رگرسیون

پیش بینی

آزمون فرض برای