دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مهندسي برق در اداره برق

گزارش کاراموزي اداره برق استان زنجان شامل(55 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه ادانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مهندسي برق در اداره برق|32020814|oeh168905|گزارش کاراموزي اداره برق استان زنجان,کاراموزي اداره برق استان زنجان,کارورزي اداره برق استان زنجان,دانلود گزارش کارآموزي اداره برق استان زنجان,اداره برق استان زنجان,اداره, برق, استان زنجان
در حال حاظر شما فایل با عنوان دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مهندسي برق در اداره برق را دنبال می کنید .
گزارش کاراموزي اداره برق استان زنجان شامل(55 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.


قسمتي از متن گزارش کاراموزي:

فهرست
عنوان صفحه
تاريخچه تاسيس شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان 1
فرايند عمل در سيستم حسابداري شرکت برق استان زنجان 2
پارامترهاي مهم در طراحي پست ها و انتخاب تجهيزات 4
هماهنگي عايقي 6
شين و شينه بندي 7
فواصل زمين كردن نقطه نوترال و سيستم زمين 9
هدف از ايجاد يك سيستم زمين 10
بررسي ولتاژهاي مجازي براي ايمني در پست 11
برقگير 13
ترانسفورماتور 15
ترانسفورماتور ولتاژ 18
رله هاي جهت دار براي خطاهاي زمين 22
سيستم حفاظتي خطاي عملكرد كليد 25
حفاظت ترانسفورماتور 27
اعتبار 34
تهيه وتصويب بودجه 35
اجراي بودجه 37
حسابداري انبار 38
نوع محاسبه قيمت كالاها 43
پيش بيني موجودي 44
دفتر داري 49
حسابداري تاسيسات 50
حساب تاسيسات برق مشغول به کار101 53
برکناري تاسيسات 54تاريخچه تاسيس شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان :

شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان در تاريخ 1/1/1372 با101 مگاوات پيک بار و136259 مشترک عملا از شرکت برق منطقه اي زنجان منفک گرديده و در حال حاضر داراي 16شهر ، 16 بخش و46 دهستان مي باشد که در سال85 با3/376 مگاوات پيک بار 253342 مشترک وتعداد 4844 پست هوايي وزميني با قدرتي حدود 872 مگا ولت امپر وبا 6591 کيلومتر طول شبکه 20 کيلو ولت هوايي و زميني وبا 4444 کيلومتر طول شبکه فشار ضعيف هوايي وزميني و904روستاي برقدار خود ادامه مي دهد

وضعيت تامين برق شهرستان زنجان :

اولين نيروگاه زنجان درسال1320 توسط بخش خصوصي شرکت سهامي برق خمسه با يک دستگاه ديزل ژنراتور 115 اسب بخار اغاز بکار نمودو به تدريج 4 دستگاه ديگر با قدرتهاي 90 ، 575 ، 630 ، 1200 اسب بخار به نيروگاه اضافه ومورد بهره برداري قرار گرفت وبالاخره در سال 1348 تاسيسات فوق تحويل برق تهران شده وبه شبکه سراسري وصل گرديد . در حال حاضرشهرستان زنجان داراي 1718 پست هوايي وزميني با قدرت حدود 374 مگاولت امپروحدود1722 کيلومتر طول شبکه KV20 هوايي وزميني و1704 کيلومتر طول شبکه ضعيف هوايي وزميني

شهرستان ماهنشان داراي 404 پست هوايي وزميني با قدرتي حدود 37 مگا ولت امپر وحدود 796 کيلومتر طول شبکه KV20 هوايي و زميني و404 کيلومتر طول شبکه ضعيف هوايي و زميني ، شهرستان طارم داراي 386 پست هوايي وزميني با قدرتي حدود 37 مگاولت امپر و حدود 464کيلومتر طول شبکه KV20 هوايي وزميني و261 کيلومتر طول شبکه ضعيف هوايي وزميني وشهرستان ايجرود داراي 201 پست هوايي وزميني با قدرتي حدود 24 مگا ولت امپر وحدود 458 کيلومتر طول شبکه KV20 هوايي وزميني و225 کيلومتر طول شبکه ضعيف هوايي وزميني مي باشد .

فرايند عمل در سيستم حسابداري شرکت برق استان زنجان :

بودجه شرکت برنامه مالي شرکت است که براي يک سال مالي تهيه وحاوي پيش بيني اقلام درامد وسايرمنابع تامين اعتبار وبراورد هزينه ها براي انجامفعاليت ها ، اجراي طرح ها وعملياتي است که منجر به حصول هدفهاي شرکت مي شود .سال مالي از اول فروردين ماه هر سال شروع ودراخراسفند ماه همان سال پايان مي يابد به استثناي سال اول که از تاريخ تشکيل شرکت شروع ودراخراسفندهمان سال خاتمه مي يابد.درامد شرکتها وساير منابع تامين اعتبار شرکت عبارت است از کليه وجوه دريافتي مشروحه زيرکه دربودجه شرکت تحت عنوان درامدهاوسايرمنابع منظورمي گردد :

الف) وجوه دريافتي بابت توزيع يا فروش برق
ب) وجوه دريافتي بابت نگهداري شبکه روشنائي معابر يا ابونمان براي نگهداري تاسيسات برق ( از مشترکين )
ج) وجوه دريافتي از مشترکين بابت حق انشعاب برق وهزينه هاي نيرورساني وهزينه مشارکت ( نسبت به سهم بخش توزيع )
د) وجوه دريافتي از ساير منابع
ه) وجوه حاصله از سرمايه گذاري يا مشارکت در ساير شرکتها
و) وجوه حاصله از انجام خدمات فني برق ( عيب يابي - تعميرات و...)

- هزينه هاي شرکت عبارت است از پرداختهايي که به صورت قطعي به ذينفع درقبال کار ، خريد وتعهد ويا به عنوان کمک وهر عنوان ديگري که دربودجه شرکت منظور شده است صورت مي گيرد وبه طور کلي هزينه ها را مي توان به 2دسته تقسيم کرد:

الف ) هزينه هاي جاري
ب) هزينه هاي سرمايه اي

شايد بتوان مساله تشخيص وتفکيک هزينه هاي سرمايه اي و جاري را از مهمترين مسائل حسابداري شناخت زيرادراين زمينه قاعده وضابطه روشني نيست.در شرکتهاي توزيع نيروي برق طبق ايين نامه مالي داخلي خود هزينه ها را به 5 بخش تقسيم نموده اند :

الف) هزينه هاي خريد
ب) هزينه هاي توزيع وفروش انرژي
ج ) هزينه هاي عمومي واداري
چ)هزينه هاي سرمايه گذاري وتوسعه
ح) هزينه هايي که در اداره نيروگاه هاي ديزل و گازي محلي يا شبکه هاي توزيع بر حسب قرارداد هاي منعقده انجام مي شود .

عبارت است از تعيين وانتخاب کالا وخدمات وساير پرداختها که تحصيل يا انجام انها براي نيل به هدف هاي شرکت ضروري است.

پارامترهاي مهم در طراحي پست ها و انتخاب تجهيزات:

در طراحي پستها بايد پارامترهاي مختلفي را در نظر گرفت.چند پارامتر مهم در زير آمده است.

الف)شرايط محيط:

اين عوامل نقش مهمي در طراحي ها دارند و عمدتاً عبارتند از:

1.درجه حرارت حداكثر محيط:بطور كلي تحت تأثير دو درجه حرارت مي باشد:
الف:محيط
ب:گرماي حاصل از تحت ولتاژ قرار گرفتن و اين دو مقدار بايد ثابت باشند.
2.درجه حرارت حداقل:دستگاه بايد بتواند در كمترين درجه حرارت محيط كار كند.
3.ارتفاع از سطح دريا:با افزايش ارتفاع چگالي هوا كم شده و مقدار ولتاژ شكست هوا براي يك فاصله مشخص كمتر مي شود.
4.مقدار يخ:دستگاهها بايد مقاومت مكانيكي در مقابل يخ هاي زمستان را داشته باشند.
5.سرعت باد:سرعت باد در محل يك پست بايد در طراحي تجهيزات و اتصالات مورد توجه قرار گيرد.
6.زلزله:وسايل بايد با توجه به اطلاعات در مورد زلزله طراحي شوند و تهيه گردند.
7.مقدار آلودگي هوا:شامل گرد و غبار و املاح موجود در هواست،كه براي تعيين سطح ايزولاسيون مورد توجه قرار مي گيرد.
8.تعداد صاعقه

ب:اطلاعات الكتريكي مبنا:

1.ولتاژ الكتريكي مبنا: (ولتاژ نامي) و ولتاژ حداكثر كار:
ولتاژ نامي يكي از مشخصه هاي فني يك دستگاه و اصلي ترين مشخصه يك پست بوده و ولتاژ نامي عبارتست از ولتاژ دائمي كار يك پست مي باشد و به عوامل فني مختلفي بستگي دارد.ولتاژ حداكثر كار عبارتست از : حداكثر ولتاژ نامي كه امكان بوجود آمدن آن در شرايط عادي وجود داشته باشد.
2.جريان نامي:عبارتست از جرياني كه از يك دستگاه در حالت كار عادي آن عبور مي كند.
3.جريان اتصال كوتاه:تعيين جريان اتصال كوتاه در يك پست جهت طراحي آن و انتخاب تجهيزات بسيار مهم است.بايد توجه داشت كه سطح اتصال كوتاه در يك پست با توجه به تغييرات و با توسعه شبكه تغيير مي نمايد.و داراي دو اثر حرارتي و اثرات نيروي حاصل ناشي از عبور جريان اتصال كوتاه مي باشد.
4.فركانس:مقدار استاندارد فركانس 50 و 60 هرتز مي باشد كه در ايران 50 هرتز است.
5.سيستم اتصال فازها:توليد و انتقال انرژي در شبكه بصورت سه فاز انجام مي گيرد و پست هاي فشار قوي نيز بصورت سه فاز ساخته مي شوند جهت سهولت تشخيص فازها از يكديگر آنها كد گذاري مي شوند.
6.سطح ايزولاسيون يا سطح عايقي تجهيزات:مقدار قدرت تحمل اضافه ولتاژهاي دائم و موقتي و زودگذر توسط تجهيزات را سطح عايقي يا سطح ايزولاسيون مي گويند.

هماهنگي عايقي:

شامل انتخاب قدرت عايقي براي تجهيزات سيستم است كه بتواند در مقابل اضافه ولتاژهاي شبكه مقاومت كند، كه مقدار تحمل را سطح عايقي يا Bil گيوند و هرچه از نظر سطح عايقي پايين تر باشد مقرون به صرفه تر هستند.اصولاً دو روش براي تعيين سطح عايقي بكار برده مي شوند.

1.روش قراردادي
2.روش آماري