بررسي ژنتيک و تاريخچه و تقسيم بندي آن و مروري بر مهندسي ژنتيک

ژنتيک تاريخچه ژنتيک علم زيست شناسي ، هرچند به صورت توصيفي از قديم ترين علومي بوده که بشر به آن توجه داشته است ؛ اما از حدود يک قرن پيش اين علم وارد مرحله جديدي بررسي ژنتيک و تاريخچه و تقسيم بندي آن و مروري بر مهندسي ژنتيک|30012524|oeh168905|بررسي ژنتيک و تاريخچه و تقسيم بندي آن و مروري بر مهندسي ژنتيک
در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسي ژنتيک و تاريخچه و تقسيم بندي آن و مروري بر مهندسي ژنتيک را دنبال می کنید .

ژنتيکتاريخچه ژنتيکعلم زيست شناسي ، هرچند به صورت توصيفي از قديم ترين علومي بوده که بشر به آن توجه داشته است ؛ اما از حدود يک قرن پيش اين علم وارد مرحله جديدي شد که بعدا آن را ژنتيک ناميده اند و اين امر انقلابي در علم زيست شناسي به وجود آورد. در قرن هجدهم ، عده اي از پژوهشگران بر آن شدند که نحوه انتقال صفات ارثي را از نسلي به نسل ديگر بررسي کنند؛ ولي به 2دليل مهم که يکي عدم انتخاب صفات مناسب و ديگري نداشتن اطلاعات کافي در زمينه رياضيات بود، به نتيجه اي نرسيدند.اولين کسي که توانست قوانين حاکم بر انتقال صفات ارثي را شناسايي کند، کشيشي اتريشي به نام گريگور مندل بود که در سال 1865 اين قوانين را که حاصل آزمايشاتش روي گياه نخود فرنگي بود، ارائه کرد. اما متاسفانه جامعه علمي آن دوران به ديدگاه ها و کشفيات او اهميت چنداني نداد و نتايج کارهاي مندل به دست فراموشي سپرده شد.در سال 1900 ميلادي کشف مجدد قوانين ارائه شده از سوي مندل ، توسط درويس ، شرماک و کورنز باعث شد که نظريات او مورد توجه و قبول قرار گرفته و مندل به عنوان پدر علم ژنتيک شناخته شود. در سال 1953 با کشف ساختمان جايگاه ژنها (DNA) از سوي جيمز واتسن و فرانسيس کريک ، رشته اي جديد در علم زيست شناسي به وجود آمد که زيست شناسي ملکولي نام گرفت . با حدود گذشت يک قرن از کشفيات مندل در خلال سالهاي 1971 و 1973 در رشته زيست شناسي ملکولي و ژنتيک که اولي به بررسي ساختمان و مکانيسم عمل ژنها و دومي به بررسي بيماري هاي ژنتيک و پيدا کردن درماني براي آنها مي پرداخت ، ادغام شدند و رشته اي به نام «مهندسي ژنتيک» را به وجود آوردند که طي اندک زماني توانست رشته هاي مختلفي اعم از پزشکي ، صنعت و کشاورزي را تحت الشعاع خود قرار دهد.پايه اصلي مهندسي ژنتيک بر اين اصل استوار است که با انتقال ژني به درون ذخيره ژني يک ارگانيسم ، آن ارگانيسم را وادار مي کند که در شرايط محيطي مناسب براي بيان آن ژن به دستورات آن ژن که مي تواند بروز يک صنعت يا ساختار شدن يک ماده بيوشيميايي و… باشد ، عمل کند. امروزه مهندسي ژنتيک خدمات شايان ذکري را به بشر ارائه کرده که در تصوير ديروز او نمي گنجيده و امري محال محسوب مي شد.از برجسته ترين خدمات اين علم در حال حاضر مي توان موارد زير را برشمرد:اصلاح نژادي حيوانات و نباتات که باعث بالا رفتن سطح کيفيت و کميت فرآورده هاي غذايي استحصال شده از آنان گرديده است .تهيه داروها و هورمون ها با درجه خلوص بالا و صرف هزينه هاي پايين درمان بيماري هاي ژنتيکي با ايجاد تغييرات در سلول تخم که از جديدترين دستاوردهاي مهندسي ژنتيک محسوب مي شود و بسيار محدود است .پيش بيني محدود بيماري ها در فرزندان آينده يک زوج که از اين طريق به زوجهاي جواني که مي خواهند با يکديگر ازدواج کنند خدمات مشاوره ژنتيک مي دهند و آنها را از وضعيت جسماني فرزندان آينده شان مطلع مي سازند.اما اگر بخواهيم دورنماي مهندسي ژنتيک را ترسيم کنيم ، تمامي موارد زير قابل تصورند: اعضاي بدن انسان از قلب گرفته تا چشم و دست و پا به صورت مجزا از طريق مهندسي ژنتيک توليد مي شوند و بانکهاي اعضاي بدن به نيازمندان پيوند عضو ، عضو جديد عرضه مي کنند و هر فرد مي تواند عضوي که دقيقا مشابهت ژنتيکي با خودش را دارد، خريداري کند و از اين طريق مشکل دفع پيوند که به دليل شباهت نداشتن رموز ژنتيکي ، فرد دهنده و گيرنده عضو ناشي مي شود، مرتفع خواهد شد در نتيجه آمار مرگ و مير انسان نيز پايين خواهد آمد. تمامي بيماري هاي ژنتيکي حتي در دوره جنيني نيز قابل درمان خواهد بود. از جهشهاي متوالي عوامل بيماريزا که عامل اصلي فناناپذير بودنشان است ، جلوگيري به عمل مي آيد و درصد بالايي از بيماري هاي شناخته شده ريشه کن خواهد شد. کارتهاي شناسايي افراد ژنتيکي خواهد شد که براي هر 2فردي روي کره زمين (بجز 2قلوهاي همسان و کلونها) متفاوت خواهد بود و دقيقا هويت هر فرد را تعيين مي کنند. مجرمان با گذاشتن کوچکترين اثر بيولوژيکي از خود مثل يک تار مو بسرعت شناسايي خواهند شد. مي توان سرعت رشد موجودات مختلف را افزايش داد که خود اين امر مزاياي بسياري را فراهم مي آورد که از آن جمله مي توان به پرورش سريع حيواناتي همچون گاو و گوسفند اشاره کرد که مي توانند نيازهاي غذايي يک جامعه را تا حد زيادي مرتفع کنند.به نظر مي رسد ژنتيک بخش بسيار عظيمي از آينده را به خود اختصاص خواهد داد و شايد يکه تاز زمان باشد. البته براي اين علم جنجال برانگيز پاياني نمي توان متصور شد. تمامي مواردي که در بالا ذکر شد، از لحاظ نظري امکانپذير است ؛ ولي نياز به تحقيق ، مطالعات و آزمايشات فراوان دارد که بشر بتواند به آنها دست يابد و چون مسلط بودن بر اين علم نياز به پشتوانه قوي علومي همچون بيولوژي سلولي ملکولي ، بيوشيمي ، فيزيولوژي و آمار و احتمالات دارد ، بايد زحمات فراواني براي دستيابي به ويژگي هاي اين رشته از علم متحمل شد.دانشمندان مي توانند ژني را از يک گونه بگيرند و آن را وارد گونه ديگري کنند، تا مشخصه جديدي در گونه دوم ايجاد شود. مثلا مي توان ژني را که مواد شيميايي سمي براي حشرات توليد مي کند، به يک سلول گياه گوجه فرنگي منتقل کرد. اين سلول به صورت يک گياه گوجه فرنگي در مي آيد که مواد شيميايي سمي توليد مي کند و در نتيجه حشرات آن را نمي خورند. اين مثالي از مهندسي ژنتيک است.

انتقال ژن: گياه گوجه فرنگي که با مهندسي ژنتيک توليد شده است توسط يک ژن جديد از خورده شدن توسط حشرات محافظت مي شود.جنسيت چگونه تعيين مي شود؟جنسيت يک جانور توسط يک جفت کروموزوم، که کروموزوهاي جنسي هستند، تعيين مي شود. در پستانداران، جنس ماده دو کروموزوم جنسي همانند دارد، که به دليل شکلشان، کروموزوم X ناميده مي شوند. بنابراين جنس ماده XX است. جنس نر يک کروموزوم X و يک کروموزوم کوتاهتر به نام Y دارد. بنابراين نرها XY هستند. تخمکهايي که توسط جنس ماده ساخته مي شوند داراي يک کروموزوم X هستند. اسپرمهايي که توسط جنس نر ساخته مي شوند داراي يک کروموزوم X يا Y هستند. اگر تخمک توسط اسپرمي که داراي کروموزوم X است بارور مي شود، فرزند ماده خواهد بود و اگر توسط اسپرمي با کروموزوم Y بارور شود، فرزند نر خواهد بود.