پاورپوینت آماده: پروژه آماده درس مهندسي نرم افزار 1 - ترسيم نمودارهاي سيستم بانكي

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 62 اسلاید پروژه آماده درس مهندسي نرم افزار 1 - ترسيم نمودارهاي سيستم بانكي شروع نتيجه بررسي پاورپوینت آماده: پروژه آماده درس مهندسي نرم افزار 1 - ترسيم نمودارهاي سيستم بانكي|2020328|oeh168905|پاورپوینت آماده, دانلود پاورپوینت آماده, پروژه آماده درس مهندسی نرم افزار 1 ترسیم نمودارهای سیستم بانکی
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت آماده: پروژه آماده درس مهندسي نرم افزار 1 - ترسيم نمودارهاي سيستم بانكي را دنبال می کنید .

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است


تعداد اسلاید : 62 اسلاید

پروژه آماده درس مهندسي نرم افزار 1 - ترسيم نمودارهاي سيستم بانكي شروع نتيجه بررسي يك نسخه بخشنامه اعلام نتايج m5
شركت هاي
خدماتي ارائه خدمات نوين دستورالعمل m2
شركتهاي
مدني
بازرگاني m4
بانك مركزي m6
هيئت مديره بخشنامه ها تقاضاي خدمات نوين ارائه خدمات ويژه تقاضاي خدمات ويژه تقاضا رسيد كنترل و پيگيري رسيد سند بازپرداخت پاسخ تقاضا نتيجه عملكرد درخواست مشاركت درخواست تسهيلات دستور بررسي دستور عملكرد كنترل و پيگيري رسيد سند بازپرداخت پاسخ تقاضا نتيجه عملكرد درخواست تسهيلات دعوت به همكاري شرايط پيشنهادي فراخوان اعلام نياز دستور همكاري رسيد تقاضاي تسهيلات نمودارمفهومي m5
شركت هاي
خدماتي ارائه خدمات نوين دستورالعمل m2
شركتهاي
مدني
بازرگاني m4
بانك مركزي m6
هيئت مديره بخشنامه ها يك نسخه بخشنامه تقاضاي خدمات نوين ارائه خدمات ويژه تقاضاي خدمات ويژه تقاضا رسيد كنترل و پيگيري رسيد سند بازپرداخت پاسخ تقاضا نتيجه عملكرد درخواست مشاركت درخواست تسهيلات نتيجه بررسي دستور بررسي دستور عملكرد كنترل و پيگيري رسيد سند بازپرداخت پاسخ تقاضا نتيجه عملكرد درخواست تسهيلات دعوت به همكاري شرايط پيشنهادي فراخوان اعلام نتايج اعلام نياز دستور همكاري رسيد تقاضاي تسهيلات نمودار سطح صفر سيستم بانكي دعوت به همكاري شرايط پيشنهادي فراخوان اعلام نتايج اعلام نياز دستور همكاري نمودارDFD بعدي بازگشت به سطح صفر ارائه خدمات تقاضاي خدمات ويژه تقاضاي خدمت E Mail تقاضاي خدمت SMS ارائه خدمات خدمات ويژه توضيحات نمودارDFD بعدي بازگشت به سطح صفر پيام کوتاه


مشتري گرامي ، با مراجعه به شعبه اي كه در آنجا داراي حساب مي باشيد و تكميل اطلاعات فرم درخواست استفاده از سرويس پيام كوتاه ( SMS )مي‎‎‎توانيد از سرويس پيام كوتاه بهره مند شويد.

با برقراري سرويس مذكور، چنانچه حساب /حسابهاي شما در روز قبل داراي گردش باشند، آخرين مانده موجودي حساب/ حسابهاي فوق در ابتداي هر روزكاري برروي تلفن همراه شما اعلام خواهد گرديد.

اگر داراي حسابهاي مختلفي اعم از قرض الحسنه جاري، پس انداز و سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت باشيد، درصورت تمايل با معرفي شماره حسابهاي مختلف قادر خواهيد بود از سرويس مذكور در تمامي حسابهاي خود استفاده نماييد.

درصورت مفقودي و يا واگذاري سيم كارت تلفن همراه خود، به منظور جلوگيري
از هر گونه سوء استفاده احتمالي سريعاً به شعبه افتتاح كننده سرويس مذكور مراجعه نموده و درخواست كتبي انسداد سرويس پيام كوتاه (SMS) را نماييد ادامه توضيحات نمودارDFD بعدي بازگشت به سطح صفر پست الکترونيکي


مشتري گرامي ، با مراجعه به شعبه اي كه در آنجا داراي حساب مي باشيد و تكميل اطلاعات فرم درخواست دريافت صورت حساب از طريق پست الكترونيكي مي‎‎توانيد از سرويس ارسال صورت حساب از طريق پست الکترونيکي بهره مند شويد.

با برقراري سرويس مذكور، چنانچه حساب/حسابهاي شما در روز قبل داراي گردش باشند، آخرين مانده موجودي حساب/ حسابهاي فوق در ابتداي هر روزكاري در پست الکترونيکي شما اعلام خواهد گرديد.

اگر داراي حسابهاي مختلفي اعم از قرض الحسنه جاري، پس انداز و سپرده سرما